Ovdje opisujemo "logiku" dodavanja članaka na stranice KHDP-a.

 

Ulaz u "back-end" administratorsko sučelje https://khdp.smart-care.eu/administrator 

   

KHDP Facebook  

   
© Koordinacija hrvatskih društava prijateljstva - Coordination of Croatian Friendship Associations