Print
Category: Interno
Hits: 2

Ovdje opisujemo "logiku" dodavanja članaka na stranice KHDP-a.

 

Ulaz u "back-end" administratorsko sučelje https://khdp.smart-care.eu/administrator