Tema predavanja: Hrvatska i Indija - prošlost, sadašnjost, budućnost

Grad Krk jedna je od dugogodišnjih turističkih destinacija sa kojom Koordinacija HDP i društva prijateljstva surađuju.

Veleposlanica Austrije u posjeti Požegi

   

KHDP Facebook  

   
© Koordinacija hrvatskih društava prijateljstva - Coordination of Croatian Friendship Associations