Prof. dr. sc. Stjepan Heimer
 
Redoviti profesor u trajnom zvanju za predmete Fiziologija sporta i Sportsko-rekreacijska medicina na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Rođen je 1942. godine u Mostaru. Po narodnosti je Hrvat, oženjen, ima dvoje djece. U zemlji i inozemstvu objavio je više od 200 znanstvenih i stručnih radova, bio je autor ili koautor više sveučilišnih udžbenika, kao i prevoditelj dviju stručnih knjiga te voditelj projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Bio je sudionik ili pozvani predavač na brojnim domćim i vanjskim poslijediplomskim studijima i tečajeima, konferencijama i kongresima te poticatelj i organizator više međunarodnih znanstveno-stručnih skupova održanih u Hrvatskoj. U dva je mandata bio član Upravnog vijeća KB Dubrava u Zagrebu. Dugogodišnji je član Društva za športsku rekreaciju Medveščak, sada je predsjednik Izvršnog odbora i delegat u Upravnom odboru zagrebačkog Gradskog saveza za sportsku rekreaciju. Više je godina bio član Savjeta "Liječničkog vjesnika"HLZ i urednik Hrvatskog sportskog-medicinskog vjesnika. Sada je izvršni urednik redakcije međunarodnog časopisa Kineziologija. Član je redakcije časopisa HSSR "Sport za sve".
Predsjednik je Hrvatskog društva za sportsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora. potaknuo je obnovu specijalizacije sportske medicine u RH, te vodio radnu grupu za izradu plana specijalizacije Medicine rada i sporta, koju je Ministarstvo zdravstva RH odobrilo 17. ožujka 2003. godine.
Jedan je od osnivača (1981. godine) sadašnjeg Hrvatsko-norveškog društva "Željko Takač" u kojem je više mandata bio predsjednik. Aktualni je predsjednik Izvršnog odbora Koordinacije hrvatskih društava prijateljstva.
Primio je više priznanja, među kojima i republičku nagradu fizičke kulture hrvatskog Sabora i Zlatnu značku Hrvatskog saveza pedagoga fizičke kulture. Godine 2001. primio je državno odličje Reda Danice za dugogodišnji rad na unapređenju prijateljskih odnosa sa stranim zemljama i narodima, kao i plaketu Gradskog saveza za sportsku rekreaciju Zagreb.
   

KHDP Facebook  

   
© Koordinacija hrvatskih društava prijateljstva - Coordination of Croatian Friendship Associations