Prenosimo vam fotografije kineske novinarske agencije XINHUA vezane za Hrvatsku.

   

KHDP Facebook  

   
© Koordinacija hrvatskih društava prijateljstva - Coordination of Croatian Friendship Associations